Google MAPS

  • Perubahan pada Google Maps, Routes, dan Places (PENTING)

    Untuk perhatian, berkuatkuasa pada 11 Jun 2018 Peta Google telah membuat beberapa perubahan besar dengan cara mereka membenarkan penggunaan Google Maps API, Places dan Routes dimana Google akan mengenakan bayaran pada pembangun.Ringk...